Trans4: transformatie van gebieden

trans4_logo_grootNederland transformeert. De claims op de ruimte komen voort uit de woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, natuur, landschap, agrarische sector en water. Uiteenlopende belangen die een integrale afstemming vereisen. Het gaat vooral om de kwaliteit van het geheel en minder om sectorale ruimtelijke invullingen afzonderlijk. De (her-) ontwikkeling van gebieden vraagt om een geintegreerde visie en een samenhangende aanpak. Effectieve communicatie tussen alle partijen is daarbij essentieel. Het proces is hierbij van doorslaggevend belang.

Een viertal ondernemingen hebben hun expertise verenigd in het adviesbureau Trans4, waarin zij gezamenlijk werken aan de transformatie van gebieden.