Kwaliteit door een integrale aanpak

trans4_logo2Het werken aan kwaliteit is in feite in ieders belang. Voor bedrijven staat het private belang voorop voor overheden het algemene belang. Je zou zeggen dat er sprake is van een gemeenschappelijk belang. De praktijk is weerbarstig door verschillen in wensen, ambities en verantwoordelijkheden tussen ondernemers, eigenaren en overheden.


Dit maakt de aanpak, het ontwerp en de aanleg van gebieden tot een inhoudelijke en procesmatige uitdaging. Kennis van economie, milieu, verkeer en vervoer, financiën, planologie, stedenbouw, architectuur, civiele techniek is onontbeerlijk om een kwalitatief goed plan te maken. Minstens zo belangrijk is kennis van het proces. Communicatie en draagvlakvorming zijn hierbij de trefwoorden. Bedrijventerreinen kennen een interdisciplinaire opgave en vragen om een interdisciplinaire aanpak. Trans4 heeft deze expertise in huis.


Stevens en van DijckAdvinRomkemaurbis